سایر پروژه‌ها:

طرح امکان‌سنجی آزمایشگاه ملی

سال اجرا: 1396

کارفرما:منطقه 6 پژوهشی وزارت علوم

   جزئیات و نتایج پروژه

همکاری در پروژه طرح تحول

سال اجرا: 1392

کارفرما: دانشگاه صنعتی اصفهان

توضیحات و خصوصیات پروژه

طرح نظرسنجی شهروندان و خبرگان

سال اجرا: 1394

کارفرما:شهرداری بهارستان

   جزئیات و نتایج پروژه

طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه

سال اجرا: 1395

کارفرما:شهرداری نجف آباد

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

تحلیل سیستمی منابع آلاینده شهر اصفهان و اثرات آن

سال اجرا: 1396

کارفرما: معاونت پژوهش شهرداری اصفهان

   جزئیات و نتایج پروژه

شناسایی و مستندسازی فرآیندها با استفاده از BPMN

سال اجرا: 1395

کارفرما: خانه ریاضیات اصفهان

   جزئیات و نتایج پروژه

شناسایی و ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین

سال اجرا: 1394

کارفرما:شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

تحلیل ذینفعان

سال اجرا: 1389

کارفرما: سازمان بازیافت ومواد زائد شهرداری اصفهان

توضیحات و خصوصیات پروژه

طرح نظرسنجی شهروندان

سال اجرا: 1394

کارفرما: شهرداری خمینی شهر

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

امکان‌سنجی فنی و اقتصادی

سال اجرا: 1394

کارفرما: کارخانجات سنگبری استان اصفهان

 

   جزئیات و نتایج پروژه

کنترل پروژه کلیه فازها

سال اجرا: 1390

کارفرما:پروژه 283 واحدی مسکن مهر بهارستان

توضیحات و خصوصیات پروژه

بازطراحی ساختار سازمانی و روابط

سال اجرا: 1396

کارفرما:شرکت‌های زیرمجموعه فراسان

 

   جزئیات و نتایج پروژه

کنترل پروژه کلیه فازها

سال اجرا: 1390

کارفرما:پروژه 416 واحدی مسکن مهر فولادشهر

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

همکاری در طراحی نرم‌افزار جامع کنترل تولید

سال اجرا: 1391

کارفرما:شرکت نسوز ایران

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

شناسایی فرم‌های اطلاعات پایه و طراحی پایگاه داده

سال اجرا: 1390

کارفرما:سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

توضیحات و خصوصیات پروژه

مطالعات تاثیرات فرهنگی-اجتماعی طرح توسعه بازارهای روز کوثر

سال اجرا: 1395

کارفرما: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

   جزئیات و نتایج پروژه

آسیب‌شناسی علل عدم پاسخگویی مشتریان به نظرسنجی فروش و ارائه راهکار

سال اجرا: 1392

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

   جزئیات و نتایج پروژه

همکاری در تدوین اظهارنامه جایزه توانمندسازی نیروی انسانی ایران بر اساس EFQM

سال اجرا: 1388

کارفرما: شرکت قند نقش جهان

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهی مجتمع فرهنگی، تفریحی

سال اجرا: 1395

کارفرما: شهرداری ورنامخواست

 

 

   جزئیات و نتایج پروژه

همکاری در پروژه تدوین ضوابط و امتیازات خاص جهت سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها

سال اجرا: 1388

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

ارزیابی شاخص‌های پیامدی سند اصفهان 1400(شاخص زیست پذیری و رقابت پذیری)

سال اجرا: 1396

کارفرما: معاونت پژوهش شهرداری اصفهان

   جزئیات و نتایج پروژه

شناسایى و مستندسازى فرآیندهاى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان

سال اجرا: 1397

همکار: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

 

   جزئیات و نتایج پروژه

در شهردارى نجف آباد شناسایى و مستندسازى فرآیندها با استفاده ازBPMN

سال اجرا: 1390

شهرداری نجف آباد

 

  

   جزئیات و نتایج پروژه

در سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان شناسایى و مستندسازى فرآیندها با استفاده ازBPMN

سال اجرا: 1390

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

   جزئیات و نتایج پروژه

در سازمان بازیافت و مواد زائد شهردارى اصفهان شناسایى و مستندسازى فرآیندها با استفاده ازBPMN

سال اجرا: 1391

همکار: سازمان بازیافت و مواد زائد شهردارى اصفهان

   جزئیات و نتایج پروژه

شناسایى و مستندسازى فرایندهاى تولیدى- عملیاتى گروه روشنایى گلنور

سال اجرا: 1391

شرکت گلنور

 

 

   جزئیات و نتایج پروژه