پروژه‌های عارضه یابی:

همکاری در عارضه‌ یابی

سال اجرا: 1394

کارفرما: شرکت نسوز مهرگداز

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

عارضه‌ یابی خدمات پشتیبانی

سال اجرا: 1395

کارفرما: شرکت الکترومیزان اندیشه

 

   جزئیات و نتایج پروژه

همکاری در عارضه یابی

سال اجرا: 1395

کارفرما: شرکت‌های فعال مستقر در منطقه آزاد اروند

توضیحات و خصوصیات پروژه

عارضه یابی در شرکت های وابسته به صنایع دفاعی کشور

عارضه یابی در شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی کشور‌

سال اجرا: 1395

کارفرما: صنایع دفاعی کشور

 

   جزئیات و نتایج پروژه

عارضه یابی در شرکت فولاد مبارکه

عارضه یابی علل عدم پاسخگویی مشتریان به نظرسنجی فروش و ارائه راهکار در شرکت فولاد مبارکه‌

سال اجرا: 1395

کارفرما: فولاد مبارکه

   جزئیات و نتایج پروژه

عارضه یابی صنعت سنگ ایران

عارضه یابی صنعت سنگ ایران‌

سال اجرا: 1396

کارفرما: صنعت سنگ ایران

 

 

   جزئیات و نتایج پروژه