پروژه‌های طرح توجیهی:

 

طرح امکان‌سنجی آزمایشگاه ملی

سال اجرا: 1396

کارفرما: منطقه 6 پژوهشی وزارت علوم

توضیحات و خصوصیات پروژه

امکان‌سنجی فنی و اقتصادی

سال اجرا: 1394

کارفرما: کارخانجات سنگبری استان اصفهان

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

طرح توجیهی مجتمع فرهنگی، تفریحی

سال اجرا: 1395

کارفرما: شهرداری ورنامخواست

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

مواد غذایی

طرح توجیهی ایجاد برند مواد غذایی

سال اجرا: 1395

کارفرما: کارخانه مواد غذایی

 

   جزئیات و نتایج پروژه

گردشگری

طرح امکان سنجی راه اندازی مجموعه تفریحی ورزشی

سال اجرا: 1392

کارفرما: مجموعه تفریحی ورزشی

توضیحات و خصوصیات پروژه

شیشه و آینه

طرح امکان سنجی راه اندازی کارخانه تولید شیشه و آینه

سال اجرا: 1396

کارفرما: کارخانه تولید شیشه و آینه

توضیحات و خصوصیات پروژه

 

طرح امکانسنجى مهندسى معکوس پیشرفته

طرح امکان سنجى مهندسى معکوس پیشرفته

سال اجرا: 1397

کارفرما: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه ژئومکانیک نفت

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه ژئومکانیک نفت

سال اجرا: 1397

کارفرما: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح کسب و کارتولید سنتز مواد موثره دارویى پپتیدى

طرح کسب و کارتولید سنتز مواد موثره دارویى پپتیدى

سال اجرا: 1397

کارفرما: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه حریق

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه حریق

سال اجرا: 1397

کارفرما: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه سنجش آلاینده ها

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه سنجش آلاینده‌ها

سال اجرا: 1397

کارفرما: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه سنجش از دور

طرح توجیهى توسعه و تجهیز آزمایشگاه سنجش از دور

سال اجرا: 1397

کارفرما: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهى احداث هتل 4 ستاره

طرح توجیهى احداث هتل 4 ستاره

سال اجرا: 1397

کارفرما: شخصی

توضیحات و خصوصیات پروژه

رح توجیهى احداث مرکز تجارى ورزشى

طرح توجیهى احداث مرکز تجارى ورزشى

سال اجرا: 1397

کارفرما: شخصی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهى تولید نوشیدنى هاى استوایى

طرح توجیهى تولید نوشیدنى‌هاى استوایى

سال اجرا: 1397

کارفرما: شخصی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح توجیهى کارگاه پرس ضایعات آهن

طرح توجیهى کارگاه پرس ضایعات آهن

سال اجرا: 1392

کارفرما: شخصی

 

توضیحات و خصوصیات پروژه

طرح توجیهى واحد تولیدکننده قارچ خوراکى و کمپوست

طرح توجیهى پرورش قارچ خوراکى و کمپوست

سال اجرا: 1397

کارفرما: شخصی

   جزئیات و نتایج پروژه

طرح کسب و کار سامانه مدیریت راهبردى

طرح کسب و کار سامانه مدیریت راهبردى

سال اجرا: 1389

کارفرما: ساینا

 

توضیحات و خصوصیات پروژه