گام های اجرایی کارسنجی و زمانسنجی

 • فاز اول: جمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهده و مصاحبه

 • فاز دوم: تجزیه و تحلیل وضع موجود

 • فاز سوم: تهیه لیست عناصر کاری مورد نظر در کار سنجی و زمانسنجی

 • فاز چهارم: اندازه گيري زماني كار در هر يك از عناصر وتعيين زمان استاندارد براي عناصر كاري

 • فاز پنجم: تعیین الونس های کاری و بیکاری های مجاز برای هر نیروی کاری

 • فاز ششم: شناسایی و تعیین ایستگاههای کاری بهینه و تقسیم مناسب فعالیت در ایستگاه

 • فاز هفتم: ثبت روش بهبود یافته کار در قالب نمودار جریان کار،دیاگرام،جدول عناصر کاری

 • فاز هشتم: تعیین زمان استانداردزمانی در هر شیفت کاری بصورت کل

 • فاز نهم: تعیین استانداردهای اجرای فعالیت در سازمان

 • فاز دهم: تعیین روش بهینه و نهایی جابه جایی و بهبود حمل و نقل و جابه جایی در سازمان

 • فاز یازدهم: تشخیص گلوگاههای فعالیت و ارائه راهکار در جهت حذف

در یک نگاه

این مجموعه در از سال 1388 فعالیت خود را به صورت مشاوره و در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت با بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و دانشـجویان رشته‌های مختلف علی‌الخصــوص مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شروع نموده و توانسته در مدتی کوتاه... ادامه مطلب

ارتباط با ما

شعبه مرکزی : اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوی بهمن شمالی، بن بست طاووس یک
تلفن: 36619981(31)98+
شعبه 1:شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان فن آفرینی2،واحد116
 تلفن: 33931131(31)98+
پست الکترونیک: info@arnacorp.org
همراه: 5144 533 913 98+ و 2717 004 912 98+