گام های اجرایی عارضه‌ یابی مراکز خدماتی و شبکه توزیع

 • فاز اول: شناخت وضع موجود شرکت

 • گام 1: ‌بررسی محصولات شرکت
  گام 2:‌ بررسی انواع مشتریان و شرایط فروش شرکت
  گام 3:‌ بررسی مستندات شرکت در خصوص چگونگی تعیین مراکز خدماتی و ویژگی‌های هر یک از آنها
  گام 4: تعیین اهداف و محدودیتهای کانال توزیع
  گام 5: بررسی فرآیند تعامل مراکز خدماتی با شرکت (نحوه سفارش و خرید، فرآیند ارزیابی، بازخورد نقطه نظرات مشتریان جزء و ...)
  گام 6: بررسی استانداردها، دستورالعمل‌ها و روش‌های موجود
  گام 7:‌ بررسی میزان تحقق دستورالعمل‌ها در مراکز خدماتی
  گام 8: بررسی نحوه ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز خدماتی
  گام 9: شناخت ظرفیت و امکان توسعه مراکز خرید
 • فاز دوم: شناخت شاخص‌های اقتصادی و ویژگی‌های بازار

 • گام 1: اندازه بازار به لحاظ میزان خرید و مصرف مشتریان
  گام 2: بررسی روند رشد بازار هدف
  گام 3: بررسی ویژگی‌های مشتریان محصول
  گام 4: شناسایی شرایط و عوامل تاثیر­گذار بر بازار
  گام 5: بررسی میزان عرضه محصولات در بازار مورد نظر (تولید، صادرات، واردات)
  گام 6: بررسی شیوه بخش‌بندی نمودن مشتری توسط مراکز خدماتی
  گام 7: بررسی نحوه رفتار با هر کدام ازگروههای مشتریان
  گام 8: بررسی استراتژی های اجرا شده در بازار و میزان اثربخش بودن آنها
 • فاز سوم: استخراج انتظارات از شبکه توزیع

 • گام 1: استخراج نیازها و انتظارات شرکت از شبکه توزیع مورد نظر
  گام 2: استخراج نیازها و انتظارات مراکز خدماتی از شبکه توزیع
  گام 3: استخراج نیازها و انتظارات مشتریان از شبکه توزیع
  گام 4: اولویت بندی نیازها و انتظارات موجود
 • فاز چهارم: الگوبرداری

 • گام 1: برنامه ­ریزی
  گام 2: جستجو وبررسی اینترنتی و کتابخانه‌ای
  گام 3: مشاهده و تجزیه و تحلیل داده‌ها
  گام 4: ارائه نقاط قوت هر سه مورد
  گام 5: ارئه نحوه رفتار با کانال توزیع در هر سه نمونه
  گام 6: ارائه نتایج
 • فاز پنجم: استخراج نقاط قوت و ضعف شبکه توزیع (با اولویت مراکز خدماتی)

 • گام 1: ممیزی مراکز خدماتی شرکت (سیستم بازاریابی و فروش، مدیریت ارتباط با مشتری و...)
  گام 2: استخراج نقطه نظرات مشتریان مراکز خدماتی در خصوص عملکرد این مراکز و میزان رضایت آنها (نمونه‌گیری و مصاحبه)
  گام 3: تعیین نقاط قوت و ضعف شبکه توزیع و اولویت‌بندی آنها
 • فاز ششم: ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت بهبود عملکرد شبکه توزیع

 • گام 1: بررسی نتایج فازهای گذشته
  گام 2: ارائه راهکارهای بهبود همسو با اهداف و استراتژی‌های شرکت و الویت‌بندی آن ها
  گام 3: استخراج متغیرها و ریسک های اثرگذار ومدیریت ریسک بر کانال توزیع
  گام 4: پیشنهاد شبکه توزیع بهبود یافته
  گام 5: طراحی و پیاده‌سازی سیستم ارزیابی مراکز خدماتی
  گام 6: تهیه گزارش نهایی

در یک نگاه

این مجموعه از سال 1388 فعالیت خود را به صورت مشاوره و در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت با بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و دانشـجویان رشته‌های مختلف علی‌الخصــوص مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شروع نموده و توانسته در مدتی کوتاه... ادامه مطلب

ارتباط با ما

شعبه مرکزی: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوی بهمن شمالی، بن بست طاووس یک
تلفن: 36619981(31)98+
شعبه 1: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان فن آفرینی 2،واحد 116
 تلفن: 33931131(31)98+
پست الکترونیک: info@arnacorp.org
همراه: 5144 533 913 98+  و 2717 004 912 98+