گام های اجرایی عارضه یابی مدیریت ارتباط با مشتری

 • فاز اول:‌ همسوسازی سازمان با پروژه و شناخت وضع موجود

 • گام 1: بررسی کلی سيستم مديريت ارتباط با مشتری و دستورالعمل‌های موجود
  گام 2: بررسی فرم‌های اخذ نظرات و پيشنهادات مشتريان
  گام 3: بررسی وضعيت اطلاع رسانی در خصوص نحوه تکميل فرم‌های مذکور
  گام 4: بررسی نحوه اخذ و پالايش نقطه نظرات مشتريان
  گام 5: بررسی فرآيند گزارش‌گيری و گزارش‌دهی
  گام 6: بررسی سابقه مشتريان
  گام 7: بررسی سوابق تغييرات سيستم ارتباط با مشتريان
  گام 8: تهيه گزارش وضعيت موجود
 • فاز دوم:‌ بررسی نمونه‌های مشابه

 • گام 1: انتخاب سيستمهای مشابه مديريت ارتباط با مشتری
  گام 2: بررسی و تحليل سيستمهای منتخب و استخراج ويژگي های آنها
  گام 3: مقايسه سيستم کنونی شرکت با موارد مشابه بررسی شده
  گام 4: تهيه گزارش تحليلی
 • فاز سوم:‌ گردآوری و تجزيه و تحليل اطلاعات

 • گام 1: مطالعات اوليه
  گام 2: طراحي پرسشنامه
  گام 3: آزمايش اوليه پرسشنامه‌ها و اجرای آن به صورت پايلوت
  گام 4: بررسي پايايی و روايی پرسشنامه‌ها ، اصلاح و نهايی نمودن پرسشنامه
  گام 5: اجرای طرح نظرسنجی و جمع‌آوری اطلاعات
  گام 6: کد گذاری و ورود اطلاعات به بانک اطلاعات و تنظيم داده ها جهت تجزيه و تحليل
  گام 7: انجام تجزيه و تحليل های لازم
  گام 8: جمع بندی نقطه نظرات و تعيين نقاط ضعف و قوت سيستم
  گام 9: تهيه گزارش مربوطه
 • فاز چهارم:‌ استخراج راهکارها و پروژه‌های بهبود

 • گام 1: اولويت‌بندی نقاط ضعف و مشکلات سيستم
  گام 2: تعيين حوزه‌های کليدی بهبود
  گام 3: ارائه راهکارهای بهبود
  گام 4: تدوين گزارش نهايی

در یک نگاه

این مجموعه از سال 1388 فعالیت خود را به صورت مشاوره و در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت با بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و دانشـجویان رشته‌های مختلف علی‌الخصــوص مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شروع نموده و توانسته در مدتی کوتاه... ادامه مطلب

ارتباط با ما

شعبه مرکزی: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوی بهمن شمالی، بن بست طاووس یک
تلفن: 36619981(31)98+
شعبه 1: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان فن آفرینی 2،واحد 116
 تلفن: 33931131(31)98+
پست الکترونیک: info@arnacorp.org
همراه: 5144 533 913 98+  و 2717 004 912 98+