فرم طرح توسعه برای شرکت‌ها و سازمان‌ها

لذا با عنایت به رایگان بودن طرح توسعه برای شرکتها و سازمانهای متقاضی، خواهشمند است در صورت تمایل و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم فرم ذیل را تکمیل نمایید:
نام سازمان(*)
لطفا فیلد مرتبط را کامل و دقیق پر نمائید

گروه صنعت

زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی نماینده سازمان
لطفا فیلد مرتبط را کامل و دقیق پر نمائید

سمت

تلفن های تماس
لطفا فیلد مرتبط را کامل و دقیق پر نمائید

فاکس
لطفا فیلد مرتبط را کامل و دقیق پر نمائید

وب سایت

پست الکترونیک(*)
پست الکترونیک را اصلاح نمائید

آدرس
Invalid Input

عبارت امنیتی(*)
عبارت امنیتی
  مجددلطفاً عبارت امنیتی را به طور صحیح وارد نمائید