چاپ

مقالات برنامه‌ریزی استراتژیک

 مقاله برنامه ریزی استراتژیک

 

جهت دانلود مقالات مورد نظر روی آن کلیک نمایید.

 مدل‌سازی اجرای فرآیند مدیریت استراتژیک در انتخاب بهترین راهکار ورود به بازار با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) و ارائه مطالعه موردی در شرکت ملی صادرات گاز ایران(NIGEC)


   سرمایه‌گذاری و توسعه در سازمان‌ها با مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه‌ها


ارائه مدل "مدیریت پورتفولیوی پروژه و بودجه بندی با رویکرد استراتژیک" برای اجرای موثر استراتژی‌ها به روش کارت امتیازی متوازن