جهت تهیه طرح توجیهی مورد نظر اینجا را کلیک نمایید.

 

  مطالعات امکانسنجی مقدماتی پالت پلاستیکی

نام کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی اردبیل 


  مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه دستگاه پخت نوری

نام کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 


 
  نام کارفرما : اداره بنادرو کشتیرانی استان بوشهر

  طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه


 مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات سبک بنتونیتی

 نام کارفرما : سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
  مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید رنگ های سرامیکی

 نام کارفرما : سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران


   طرح توجیهی تولید عایق رطوبتی (ایزوگام)
 نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران (شرکت شهرك هاي صنعتی استان همدان)

   طرح تولید انواع بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران (شرکت شهرك هاي صنعتی استان همدان)
 نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران (شرکت شهرك هاي صنعتی استان همدان)
 نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران (شرکت شهرك هاي صنعتی استان همدان)
نام کارفرما : سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
 طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل درگلخانه (صیفی جات گلخانه ای )
 طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل درگلخانه (صیفی جات گلخانه ای ) به ظرفیت 3000 متر مربع

 طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل درگلخانه (صیفی جات گلخانه ای ) به ظرفیت 6000 متر مربع
 طرح توجیهی عملیات اکتشاف سنگ های تزیینی
نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران

نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 


 مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران


 مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح تولید پریفرم و بطری PET

نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران


  مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرحهاي صنعتي گروه صنايع شيميائي ، غذايي و دارويي ، سلولزي ، نساجي و چرم

نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران


  طرح توجیهی معدن سنگ مرمر