چاپ

آرمان نگار  شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

111

جهان پیرامون ما پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. مدیران جوامع علاقه‌مندند که جوامع آنها به سمت توسعه پایدار و رشد متوازن حرکت کنند. مدیران بنگاههای اقتصادی، خواهان رشد سریع و سودآور بنگاه هایشان هستند. این تغییرات جوامع، سازمانها و بنگاههای اقتصادی را برآن داشته تا عکس العمل‌هایی متفاوت از خود نشان دهند. از اینرو سازمانها و بنگاههایی موفق خواهند بود که استراتژی‌ها، سیستم‌ها و ساختار تشکیلات و روش‌های حاکم بر کسب و کار خود را بازنگری و بهبود دهند. در این راستا و به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی، آرمان نگار (آرنا) فعالیت خود را در استان اصفهان آغاز نمود و پس از چندین سال تجربه در زمینه‌های مختلف مهندسی صنایع و مدیریت، شعبه‌ی دوم خود را در شهرک علمی تحقیقاتی اصغهان نیز ارائه می‌نماید.

خدمات و محصولات

  • برنامه ریزی استراتژیک
  • ارزیابی عملکرد
  • کنترل پروژه
  • برنامه ریزی تولید
  • دیگر حوزه های فعالیت

زمینه‌های فعالیت آرمان نگار مطابق با اساسنامه

خدمات مربوط به مهندسی صنایع و مدیریت از قبیل: برنامه ریزی مدیریت، ارزیابی و مدیریت عملکرد، طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت، مستندسازی فرآیندها، طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، سیستم‌های کنترل تولید و موجودی‌ها، سیستم‌های تولید اتوماتیک، تهیه طرح توجیهی، برنامه ریزی ترافیک، مدیریت زنجیره تأمین، تحلیل آماری، مدیریت و کنترل پروژه، داده کاوی، شبیه‌سازی، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات، طراحی کارخانه، برنامه نویسی و بازاریابی و فروش

 

     اعضای هیئت مدیره

      هیئت مدیره و مدیران